Denne service stilles til rådighed af:

KENT Europe GmbH
Wanheimer Straße 334-336
47055 Duisburg

Tyskland

CEO: Reiner Eckhardt

T +49 203 60717-190
E-Mail: europe@kenteurope.com

 

Registreret i: Duisburg County Court

Registreringsnummer: HRB 29849

VATIN: DE 313357017